Verklaring Omtrent Gedrag

Het bestuur streeft naar een veilig omgangsklimaat tussen de vrijwilligers en de minderjarige kinderen die Jeugdland bezoeken. Ook voor vrijwilligers onderling moet er een veilig omgangsklimaat zijn. Daarom hebben we een gedragscode seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat je op je eerste dag als vrijwilliger tijdens Jeugdland dient te ondertekenen. Daarnaast handelen we binnen Jeugdland volgens een vast meldprotocol indien er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kunt deze documenten hieronder opvragen en krijgt dit tijdens Jeugdland uitgedeeld. Ook hebben we een vrijwilligersreglement met de belangrijkste afspraken voor een goed verloop van Jeugdland.

Daarnaast zullen wij als Stichting een verzoek voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) indienen bij de overheid. Deze moet je binnen één jaar na je aanmelding als vrijwilliger aan ons kunnen verstrekken. Het is dus belangrijk dat we over jouw juiste contactgegevens beschikken. Je vult ieder jaar opnieuw weer tijdens Jeugdland een contactgegevensformulier in. Mocht er tussendoor wat veranderen, laat het ons dan weten!

Indien de VOG niet wordt verstrekt of je handelt niet binnen de grenzen van de gedragscode en/of het vrijwilligersreglement dan kun je helaas niet als vrijwilliger aan de slag bij Jeugdland.

Vertrouwenspersoon
Wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, of ander gedrag wat niet toelaatbaar is volgens de gedragscode of het vrijwilligersreglement, kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een vrijwilliger op Jeugdland die verantwoordelijk is voor het naleven van het meldprotocol en de gedragscode in samenspraak met het bestuur. Alles wat tegen de vertrouwenspersoon wordt verteld, is vertrouwelijk. Dit wordt dus niet zomaar met anderen gedeeld, behalve waar dit verplicht is volgens de meldprotocol.

Heb je iets meegemaakt wat je graag met de vertrouwenspersoon wil delen? Mail dan naar vertrouwenspersoon@jeugdlandettenleur.nl. Ook als ouder van een spelend kind heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. Samen kijken we naar wat er is gebeurd, en wat de stappen zijn die we moeten zetten.

Downloads:

Gedragscode seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meldcode seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vrijwilligersreglement