Bezoekers van Jeugdland wordt geacht op de hoogte zijn van onderstaande huisregels:

 1. Jeugdland is toegankelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met geldig toegangsbewijs.
 2. Ouders/begeleiders van betalende kinderen mogen gratis mee naar binnen ter begeleiding/ondersteuning.
 3. Gekochte entreebewijzen worden niet teruggenomen. Bij ontzegging van de toegang bij overtreding van ons huisreglement heeft u geen recht op restitutie.
 4. Op het gehele terrein van Jeugdland is het voor bezoekers verboden om te roken, met uitzondering van de rookzone bij de entree.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein van Jeugdland.
 6. Betreden van het evenemententerrein en deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico. Deelname aan de activiteiten is alleen voor betalende kinderen.
 7. Het programma en de doorgang van de activiteiten is ten alle tijden onder voorbehoud en afhankelijk van o.a. het weer; er is geen restitutie mogelijk.
 8. Bezoekers die medicatie bij zich hebben dienen dit in te leveren bij de Staftent; de bezoeker dient de medicatie zelf op te halen en in te nemen.
 9. De organisatie en/of de vrijwilligers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 10. Het meenemen van (waardevolle) spullen is geheel op eigen risico. Portemonnees, telefoons, sleutels e.d. kunnen kosteloos en op eigen risico in bewaring worden gegeven bij de kassa.
 11. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling(en) te worden geplaatst; fietsen die de toegang en (nood)uitgangen blokkeren worden verwijderd.
 12. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 13. Vanzelfsprekend zijn (soft) drugs, wapens, messen, stokken of andere gevaarlijke voorwerpen (anders dan een hamer/zaag t.b.v. de huttenbouw) verboden.
 14. Het is verboden alcoholische dranken te consumeren of mee te nemen op het evenemententerrein van Jeugdland.
 15. U dient instructies van de organisatie en/of vrijwilligers ten alle tijden op te volgen.
 16. Wij behouden ons het recht voor om bij aanhoudend overlast gevend gedrag en/of niet opvolgen van instructies van de organisatie u de toegang te ontzeggen.
 17. Bij strafbare feiten zullen wij altijd aangifte doen bij de politie.
 18. In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Jeugdland.