eugdland 2018 is weer afgelopen! We kijken terug op een zeer warm, maar gezellig Jeugdland. Door de hitte zijn we dit jaar helaas twee dagen dicht moeten gaan, iets wat in al die jaren Jeugdland nog niet was voorgekomen. Het is dit jaar een heel stuk rustiger geweest dan voorgaande jaren, dit komt voornamelijk door de warmte en natuurlijk het feit dat we hierdoor twee dagen gesloten zijn geweest. Maar die kinderen die er waren hebben het leuk gehad en daar doen we het voor! Hoeveel kinderen er precies zijn geweest houden we nog even geheim, dat krijgen onze vrijwilligers eerst nog te horen op onze gezamenlijke afsluitingsavond. Daarna zal dit ook op de website komen.

Door de zeer warme temperaturen konden we wel veel gebruik maken van onze waterbanen, dat was natuurlijk erg leuk. En ook onze jubilerende vrijwilligers in het zonnetje zetten ging met deze zomerse dagen vanzelf. We hebben dit jaar maar liefst 12 jubilaressen, variërend van 10 jaar vrijwilliger tot zelfs al 45 jaar vrijwilliger. Helaas publiceren we vooralsnog even geen foto’s net als zoals in eerdere jaren, dit vanwege de nieuwe privacywetgeving en het feit dat er nog veel onduidelijk is over wat wel en niet mag.

Via deze weg willen wij al onze vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk de bezoekers van Jeugdland 2018 super bedanken en wij hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen! Nu gaan we eerst nog genieten van een wel verdiende vakantie en dan start in het najaar de voorbereiding voor komend jaar alweer!